Ètica i conducta

Un propòsit: garantir que els nostres empleats i equips exerceixin la seva feina d’acord amb els nostres principis i valors, amb honestedat i rigor, des del respecte a les regles deontològiques.

El nostre Codi de Conducta està organitzat en sis categories que contenen els principis rectors que han de ser utilitzats per tots a NORGESTION per guiar el nostre comportament a totes les àrees de la nostra activitat.

Codi de conducta

Principis ètics
1

La cultura corporativa a NORGESTION, a través dels seus principis ètics, és un pilar fonamental en el qual s'assenta la nostra activitat i guia la forma en què es relacionen els nostres professionals amb els clients.

Entre els nostres principis ètics destaquem:

  • La igualtat d'oportunitats, diversitat i no discriminació.
  • Conciliació de treball i vida personal.
  • Protecció del medi ambient i polítiques de responsabilitat social i ambiental.
  • Integritat.
Pautes generals de conducta
2

La confidencialitat i el secret professional constitueixen algunes de les principals obligacions de les treballadors de NORGESTION els quals, al marge de les funcions que desenvolupin, estan obligats a mantenir confidencialitat sobre tota la informació derivada de l'assessorament prestat als clients.

Així mateix, rebutgem qualsevol conducta que pugui alterar i/o modificar la deguda objectivitat en els processos de presa de decisions de les persones amb les que ens relacionem, tant en el sector públic nacional o estranger com en el sector privat.

En conseqüència, mantenim una política de tolerància zero amb la corrupció, en qualsevol de les seves manifestacions.

Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
3

Amb la finalitat de garantir el compliment de les normes sobre prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, tenim establerts procediments per a l'acceptació de clients i assumptes.

Conflictes d'interès
4

Dins de NORGESTION amb l'objectiu d'evitar situacions de possibles conflictes d'interès, hem desenvolupat i ens hem dotat d'una sèrie de principis i sistemes de detecció de conflictes d'interès que permeten assegurar els principis i interessos dels nostres clients i el de la nostra firma.

Conducta en els mercats de valors
5

NORGESTION, amb la finalitat d'evitar el flux d'informació privilegiada entre les seves diferents àrees d'activitat, compleix amb les obligacions establertes per la Llei de Mercats de Valors amb l'objectiu de garantir i evitar conflictes d'interès i l'ús d'Informació Privilegiada.

Confidencialitat, protecció de dades i ciberseguretat
6

La confidencialitat i el secret professional constitueixen algunes de les principals obligacions dels treballadors de NORGESTION.

Es per això tots els treballadors de NORGESTION, al marge de les funcions que desenvolupin, estan obligats a mantenir confidencialitat sobre tota la informació derivada de l'assessorament prestat als clients.

Així, dins del Reglament Intern de Conducta de NORGESTION es regula específicament la confidencialitat, la protecció de dades de caràcter personal i la ciberseguretat.

En fer clic a "Acceptar totes les cookies", accepta l'emmagatzematge de cookies en el seu dispositiu per millorar la navegació del lloc, analitzar l'ús del lloc i ajudar en els nostres esforços de màrqueting. Consulteu la nostra Política de privacitat per obtenir més informació.