Assessorament Jurídic - Fiscal

El nostre objectiu: aportar solucions innovadores i individualitzades, posant-nos en el lloc dels nostres clients.

Serveis d'índole jurídica i tributària que requereixen les empreses, els seus propietaris, administradors i directius, per a l'adequada protecció dels seus drets i l'optimització dels seus resultats.

Amb la professionalitat i experiència acreditada en l'assessorament personalitzat a companyies de perfil molt divers i en tot tipus de situació.

Línies d’actuació

1. Mercantil

Assessorament tant en el compliment de la legalitat societària vigent com en l’assistència jurídica de qualsevol aspecte mercantil que pugui sorgir en l’esdevenir de la societat.

Secretaria de Consell. Lletrat Assessor.
Supervisió i control. Legal compliance.
Assessorament sobre aspectes jurídic-mercantils i civils d'interès per a la societat o els seus accionistes
Assessorament en l’elaboració, redacció i, eventualment, negociació de contractes mercantils i civils típics en l’activitat de l’empresa
Elaboració d’informes jurídics detallats sobre qüestions concretes en aspectes mercantils i civils.
Assessorament previ a qualsevol litigi a interposar o interposat contra la companyia
Disseny, elaboració i implantació de Protocols Familiars
Assessorament en propietat intel·lectual i noves tecnologies
Assessorament i assistència en assumptes societaris
...
2. Tributari

Basat tant en la relació dia a dia, com en l'establiment de reunions periòdiques amb la freqüència que en cada moment s'estimi oportú, per discutir i analitzar les decisions que puguin afectar la política i planificació fiscal de les empreses. Ens esforcem per obtenir els millors resultats, sempre des del respecte a la normativa vigent en cada moment.

Assessorament permanent o específic en tributació nacional o internacional a empreses espanyoles, estrangeres, multinacionals i a persones físiques
Planificació fiscal en matèria de fusions i adquisicions, assistència en processos de due diligence, negociacions i contractes en finançament de projectes, etc.
Definició de l’estratègia i planificació fiscal de les companyies i els seus propietaris
Assessorament en matèria d’acreditació de deduccions per I+D+i, “patent box” i resta de beneficis fiscals
Tancaments fiscals anuals i elaboració, si s’escau, de les declaracions tributàries corresponents
Assessorament en procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària
Assistència en matèria contenciós-administrativa
Anàlisi i resolució de consultes fiscals i elaboració d’informes sobre qüestions concretes
En fiscalitat internacional:
- Definició del règim especial d'expatriats.
- Determinació dels preus de transferència.
- Coordinació dels assessors tributaris de cada país.
...
3. Concursal

A NORGESTION prestem un servei integral com advocats de la concursada, ajudant a definir l'estratègia a seguir, emprenent aquelles actuacions necessàries i la seva tramitació en totes les seves instàncies, inclosa la peça de qualificació que pogués afectar als seus administradors socials.

El nostre equip multidisciplinari permet definir i executar, quan sigui possible, plans de negoci per incorporar als convenis de creditors, que poden incloure la venda d'actius o branques de negoci, o la participació en operacions societàries. En seu de liquidació permet buscar fórmules per a la supervivència del negoci.

Refinançament i reestructuració de les companyies en seu preconcursal. Sol·licitud del preconcurs, si s’escau
Elaboració de la sol·licitud del concurs de creditors i seguiment de tot el procediment
Intervenció en la fase de conveni per a la consecució d’aquest
Defensa dels interessos de la concursada en els incidents relatius a la classificació dels crèdits, accions de reintegració i altres que es puguin suscitar
Intervenció en la fase de liquidació i de qualificació en defensa dels administradors de la companyia
Representació en operacions d'adquisició d'actius o branques d'activitat en fase de convenio de liquidació
...
4. Internacional

A NORGESTION tenim experiència i recursos per acompanyar a l'empresari en la seva "aventura" internacional.

El nostre enfocament és eminentment pràctic, basat en l'experiència i buscant solucions eficients dins de contextos complexes per l'impacte de diferents legislacions i cultures empresarials.

Serveis integrals que cobreixin totes les necessitats d'assessorament jurídic-fiscal i econòmic inherents al procés d'inversió a l'estranger
Assessorament jurídic-fiscal en processos d'adquisició o venda de negocis a l'estranger
Suport jurídic-fiscal a negociacions de tota índole amb companyies estrangeres
Planificació fiscal internacional
Supervisió de les implicacions fiscals de l'operativa diària de filials a l'estranger
Supervisió i coordinació d'inspeccions fiscals a l'estranger
Planificació d'expatriació de personal
Coordinació de litigis a l'estranger
...
5. M&A

Com a assessors jurídics i tributaris, intervenim en les negociacions contractuals, en la planificació fiscal i en els actes propis d'un procediment d'adquisició o venda d'una empresa o negoci.

Redacció de cartes de confidencialitat i d'intencions, due diligence, esborranys i textos definitius de contractes, ja siguin de compravenda, finançament, etc. Supervisió i control de les escriptures per a la seva elevació a públiques que, en alguns casos, es poden veure complementades per operacions de modificacions estructurals o societàries.

Gràcies als nostres clients i a la nostra experiència ocupem, any rere any, llocs de privilegi a les League Table publicades per mitjans especialitzats, que reflecteixen aquelles operacions, de caràcter públic, que hem assessorat.

En fer clic a "Acceptar totes les cookies", accepta l'emmagatzematge de cookies en el seu dispositiu per millorar la navegació del lloc, analitzar l'ús del lloc i ajudar en els nostres esforços de màrqueting. Consulteu la nostra Política de privacitat per obtenir més informació.